gdmats@gdmats.eu

Vysoká 28

Bratislava

81106

Slovensko

Baliza s.r.o.

Vysoká 28

SK - 811 06 Bratislava

IČ DPH: SK 202 308 6395

IČO:45 663 726

E-mail: gdmats@gdmats.eu
Telefón +421 903 69 22 88

Vlastník domovskej stránky www.gdmats.com

Autorom a vydavateľom je  Baliza s.r.o - GDmats. Copyright © tu podlieha aj GDmats s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Ďalšie otázky vám poskytneme písomne.

Zdvojenie - kopírovanie:

Akékoľvek zdvojenie textov, obrázkov a grafiky sprístupnené na týchto stránkach vyžaduje výslovné povolenie autora v písomnej forme. Autorské práva autora zostávajú nedotknuté. Právo na používanie nesie vydavateľ a nesmie byť bez písomného súhlasu odovzdané tretím stranám. Všetky texty bez autorov podliehajú autorskému právu vydavateľa. Zakazuje sa aj akékoľvek zdvojenie iných elektronických a neelektronických médií.

Spájajúce:

Žiadna stránka tejto ponuky s výnimkou domovskej stránky ponuky, ako aj jednotlivých oblastí nemôže byť prepojená priamo bez písomného súhlasu. Všeobecne je zakázané prepojenie v rámci, v ktorom autor www.gdmats.com už nie je rozpoznateľný.

Zamietnutie zodpovednosti:

Táto stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov alebo za obsah iných webových stránok. Informácie o príslušných zásadách ochrany osobných údajov nájdete na príslušných stránkach. Okrem toho výslovne upozorňujeme na nasledujúce zamietnutie zodpovednosti .

Ustanovenie o oddeliteľnosti:

Ak by ktorákoľvek z uvedených podmienok bola z akéhokoľvek dôvodu neplatná, platnosť ostatných ustanovení zostane nedotknutá.

Copyright:

Obchodné značky sa používajú voľne bez samostatného označovania. Tieto mená sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Ochrana osobných údajov:

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokiaľ ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), zvyšuje sa toto, pokiaľ je to možné, vždy na freiwilligerskom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Poukazujeme na to, že prenos dát na internete (napr. V komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

Používanie uverejnených kontaktných údajov  treťou stránou na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov je týmto výslovne vylúčené. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo vykonať  právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

Dodatok:

Google Analytics- Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google Inc. ( "Google") Google Analytics používa "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, analyzovať používanie webovej stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžadujú zákony alebo ak tretia strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Baliza s.r.o - Copyright - GDmats ©   2018 | Vysoká 28 SK - Bratislava | Tel +421 903 69 22 88